ภัยพิบัติภูเขาไฟ เปอเล ระเบิด ปี 1902

   ภูเขาไฟระเบิด เป็นภัยพิบัติที่ก่อความเสียหายอย่างมหาศาล ในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดหลายครั้ง เช่น ภูเขาไฟเซนต์เฮเลน, ภูเขาไฟกรากะตัว, ภูเขาไฟปินาตูโบ ซึ่งเคยเกิดระเบิดครั้งใหญ่และสร้างความเสียหายอย่างมากในตอนนั้น

ภูเขาไฟเปอเล หนึ่งในภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทบนแถบทะเลแคริเบียน มันเป็นที่รู้จักโดยการระเบิดครั้งใหญ่ในปี 1902 ซึ่งเมืองเซนต์ปิแอร์ ตั้งอยู่เชิงเขาพังพินาศจากการระเบิดครั้งนั้น แม้ว่าเวลาก่อนหน้านั้น เท่าที่มีคนทราบ ภูเขาไฟนี้ยังคงสงบเรื่อยมา แต่ก็เริ่มปะทุขึ้นในวันที่ 25 เมษายน ปี 1902 เมื่อต้นเดือนเมษายน ได้มีนักเดินทางบันทึกไว้ว่ามีไอกำมะถันลอยออกมาจากพุแก๊สใกล้กับยอดเขา แต่ไม่มีผู้ใดให้ความสำคัญกับบันทึกครั้งนี้ เนื่องจากในอดีตเคยมีพุแก๊สเกิดขึ้นและหายไปอยู่หลายครั้ง

เช้าของวันที่ 26 เมษายน ภูเขาเริ่มส่งสัญญาณเตือนโดยการพ่นควันและธุลีออกมา ตามมาด้วยแผ่นดินไหวระดับกลาง ชาวเมืองเริ่มตื่นตัวแต่ผู้ว่าการบอกให้พวกเขามั่นใจได้ว่า ภูเขาไฟจะไม่ปะทุหนักกว่านี้ ทำให้ประชาชนในเมืองยังคงอยู่ที่บ้านของตนเอง การพ่นควันดำเนินเรื่อยๆมา จนกระทั่งเวลา 11.30 น. วันที่ 2 พฤษภาคม 1902 เกิดการระเบิดครั้งรุนแรงควันและเถ้าถ่านพุ่งกระจายขึ้นสู่ท้องฟ้า เมฆธุลี หรือ ไพโรคลาสติก ถล่มลงมาตามเชิงเขาเข้าปกคลุมเมืองเซนต์ปิแอร์ทั้งเมือง ควันพิษและความร้อนปกคลุมเมืองทั้งเมือง ทำให้คนกว่า 36,000 คนเสียชีวิตทั้งหมด รวมทั้งผู้ว่าการของเมืองได้เสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนั้นด้วยเหตุการณ์ถูกจัดให้เป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดในยุโรป อันดับ 2รองจากเหตุการณ์ ภูเขาไฟวิสุเวียส ระเบิดในปี 79