โทบา ภัยพิบัติยักษ์ครั้งสุดท้าย

โทบา (Toba) คือสถานที่ที่คือเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟยักษ์หรือ ซุปเปอร์วอลเคโน แม้ว่าปัจจุบันมันได้กลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ไปแล้ว และกลับคืนสู่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมันไม่มีทางระเบิดได้อีกแล้ว แม้ว่ามันจะดับสนิทแล้วแต่ก็ยังคงหลงเหลือร่องรอยของการระเบิดครั้งใหญ่ให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษา นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า โทบา เกิดระเบิดมาแล้วถึง 3 ครั้ง และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่คร่าสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์ให้สูญพันธุ์ในครั้งอดีต ปัจจุบันทะเลสาบโทบามีขนาดความกว้างประมาณ 30 กิโลเมตร จุดที่ลึกที่สุด 505 เมตรซึ่งบริเวณปากปล่อง มันกลายเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย อยู่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 900 เมตร โทบา เกิดการระเบิดมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นประมาณ 69,000-77,000 ปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงยุคน้ำแข็ง ประมาณการณ์ว่าการระเบิดครั้งนั้นส่งผลกระทบครั้งใหญ่กับโลกมาก ซึ่งมีความรุนแรงกว่า เยลโล่สโตน ถึง 2 เท่า และรุนแรงกว่าการระเบิดของภูเขาไฟกรากะตัว ถึง 10 เท่า เถ้าถ่านปกคลุมไปทั่วทั้งแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกิดอุณภูมิโลกลดลง โทบาจึงถูกระดับภัยพิบัติที่ ระดับ 8 และเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 25 ล้านปี แม้ว่าเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดแต่ก็ยังไม่มีหลักชัดเจนกว่า โทบา… Continue Reading โทบา ภัยพิบัติยักษ์ครั้งสุดท้าย