ไฟป่าครั้งรุนแรงที่แคลิฟอร์เนีย ปี 2015

ทางฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนจะมีอาหารที่ร้อนจัดและแห้งแล้งมากทำให้พื้นที่ดังกล่าวมักประสบกับไฟป่าบ่อยครั้งแต่คงไม่มีครั้งไหนที่รุนแรงเท่าปี 2015 ไฟป่าครั้งนั้นกินพื้นที่ราว 54,000 เอเคอร์ หรือ 135,000 ไร่ ไฟป่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม ปี 2015 เกิดไฟป่าครั้งรุนแรงคาดว่าเกิดจากอากาศร้อนจัดจนทำเกิดการเผาใหม้ของเศษหญ้าแห้งเพราะพื้นที่ในช่วงนั้นมักเป็นทะเลทรายกึ่งป่าสนซึ่งมักเกิดไฟป่าบ่อยครั้งโดยมีถึงช่วงดังกล่าวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องคอยตรวจและเฝ้าระวังจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เหตุการณ์ไฟป่าในวันที่ 3 สิงหาคม 2015 นั้นนับว่าเป็นหนึ่งในไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเพลิงได้เผาพลาญพื้นที่มากถึง 135,000 ไร่ นอกจากนี้แล้วไฟยังลุกโหมไปยังพื้นที่เมืองใกล้เคียงถึง 3 เมือง ทำให้เกิดเพลิงเผาพลาญบ้านเรือนนับกว่า 5,100 หลังจำนวน 3 เมืองได้แก่ เลค,โยโล และโคลูซา โดยทางกลุ่มนักผจญเพลิงกว่า 9,000 นายจากรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐใกล้เคียงได้ระดมสกัดไฟ ซึ่งทาง CNN ระบุว่าทางหน่วยดับเพลิงสามารถสกัดไฟได้แค่ 5 % เท่านั้น และการระดมนักดับเพลิงนั้นนับว่าเป็นการระดมหน่วยดับเพลิงจากรัฐต่างๆมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งไฟป่าที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนีย ทางสื่อท้องถิ่นระบุว่าในช่วงเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงฤดูร้อนของพื้นที่บริเวณทางตะวันตกของสหรัฐ ทั้งยังเกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนและเกิดฟ้าผ่าหลายครั้งจนเกิดไฟป่าในที่สุด ทั้งนี้นับว่าเป็นภัยธรรมชาติจากไฟป่าครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในรัฐทางตะวันตกของสหรัฐ